Badanie EKG spoczynkowe (badanie elektrokardiograficzne spoczynkowe) polega na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej, graficznie zapisywanej w formie krzywej elektrokardiograficznej.

EKG pozwala m. in. na ocenę zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych w sercu oraz pośrednią ocenę wielkości jam serca.

Badanie EKG spoczynkowe jest integralną częścią wizyty kardiologicznej każdego pacjenta, który leczy się w gabinetach BO.MEDICA i nie wymaga dodatkowych opłat. Badanie to oceniane jest przez wykwalifikowanych lekarzy.

Badanie EKG spoczynkowe należy w szczególności wykonać, gdy istnieje podejrzenie:

  • zaburzeń rytmu serca (kołatania serca)
  • zaburzeń przewodzenia (zbyt wolna praca serca)
  • przebytego zawału serca
  • wad zastawek serca
  • zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia osierdzia
  • choroby nadciśnieniowej serca
  • w trakcie diagnostyki bólów w klatce piersiowej (podejrzenie choroby niedokrwiennej serca – choroby wieńcowej)
  • w trakcie diagnostyki innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego

Informacje przydatne dla pacjenta

Badanie to nie wymaga żadnego szczególnego przygotowania ze strony pacjenta, poza usunięciem owłosienia z klatki piersiowej u mężczyzn.

Badanie to jest bezpieczne dla wszystkich osób, w tym dla dzieci i kobiet w ciąży.

EKG nie jest emitowane żadne szkodliwe promieniowanie.