Holter ciśnieniowy (ABPM, ang. ambulatory blood pressure monitoring) – całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego 24-godzinny zapis ciśnienia tętniczego pozwala na obiektywną ocenę wartości ciśnienia tętniczego występujących w trakcie całej dobry.

Pomiary jednorazowe dokonywane w trakcie wizyty lekarskiej często odbiegają od tych występujących w rzeczywistości. Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego obserwowane w pomiarach gabinetowych (nawet u osób bez rozpoznawanego nadciśnienia tętniczego) określane są mianem „nadciśnienia białego fartucha”.

Holter ciśnieniowy jest badaniem rutynowo stosowanym zarówno w rozpoznawaniu nadciśnienia tętniczego, jak i monitorowaniu leczenia nadciśnienia tętniczego. Pozwala ono na obiektywną i precyzyjną ocenę wartości ciśnienia tętniczego oraz ich związek z porami dnia i nocy.

Informacje przydatne dla pacjenta:

Przygotowanie do badania:

• na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, gdyż mankiet, który jest umiejscowiony na ramieniu musi być założony pod ubraniem

• zarówno przed badaniem, jak i w jego trakcie należy zażywać wszystkie leki przyjmowane na stałe (chyba, że lekarz kierujący na badanie zleci inaczej)

• urządzenie do wykonywania pomiarów nie jest wodoszczelne, należy zatem zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zostało zamoczone