Torakochirurg Cezary Piwkowski

dr hab. med., chirurg, specjalista torakochirurg

Torakochirurg – Poznań / Przeźmierowo

Torakochirurg z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem. Pracuje i pełni funkcję ordynatora w Klinice Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Oddziału Torakochirurgii Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu. Wykonuje pełny zakres zabiegów leczniczych i diagnostycznych w zakresie chirurgii klatki piersiowej. Dotyczy to zabiegów w obrębie: płuc, śródpiersia, przepony, ściany klatki piersiowej, tchawicy i przełyku.

Zainteresowany rozwojem technik małoinwazyjnych w torakochirurgii czyli  wideotorakoskopii  (VATS – video-assisted thoracoscopic surgery).  Jako pierwszy w Polsce wykonał usunięcie płata płuca jak również całego płuca z powodu nowotworu małoinwazyjną metodą wideotorakoskopii VATS. Zabiegi te wykonuje od 2000 roku mając obecnie największe doświadczenie, ponad 600 przeprowadzonych tego typu zabiegów.  Obecnie wykorzystując tą metodę operacyjną można skutecznie leczyć nawet do 80% chorych.
10 lat temu rozpocząłem wraz z zespołem resekcję przerzutów do płuc z wykorzystaniem lasera. Technika ta w wybranych przypadkach pozwala na radykalną resekcję nawet mnogich zmian w obu płucach.

Po wielu latach przygotowań zajmuje się rozwojem transplantacji płuc w Poznaniu u chorych z objawami niewydolności oddechowej w przebiegu: rozedmy, włóknienia płuc i innych chorób.

W ramach praktyki prywatnej zapraszamy na:
•    konsultację z zakresu chorób wymagających leczenia torakochirurgicznego
•  kwalifikację do leczenia operacyjnego (ocena wyników tomografii komputerowej, PET-CT, bronchoskopii, spirometrii I innych)
•    ocenę wyników dotychczasowego leczenia
•    kontrolę i opiekę pooperacyjną

Indywidualna Praktyka Lekarska