Chirurg naczyniowy Maciej Słowiński

dr nauk medycznych

Chirurg naczyniowy – Poznań / Przeźmierowo

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1995 roku. Od 1996 roku związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń. W 2004 roku uzyskał tytuł specjalisty II stopnia z chirurgii ogólnej. Specjalizację z chirurgii naczyń ukończył z wynikiem pozytywnym w 2007 roku. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Autor prezentacji oraz prac naukowych z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych.

Indywidualna Praktyka Lekarska