Hipertensjolog Robert Chyrek

Dr n. med.

Hipertensjolog – Poznań / Przeźmierowo

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalista chorób wewnętrznych (2003 r.), specjalista hipertensjolog (od 2009 r.). Asystent i starszy asystent w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (ul. Długa i ul. Szamarzewskiego, do 2010 roku). Współautor 39 prac i doniesień naukowych z dziedziny medycyny wewnętrznej i kardiologii, rozprawa doktorska nt. „Zachowanie się białek ostrej fazy i profilów glikozylacji u otyłych hipertoników i chorych z otyłością prostą”(2004 r.). Główne zainteresowania kliniczne to nadciśnienie tętnicze, diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego opornego i nadciśnienia wtórnego.