Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa (ExT, ang. exercise testing) – jest badaniem pozwalającym na ocenę zapisu ekg, pomiarów ciśnienia tętniczego oraz stanu klinicznego zmieniających się pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego, który prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na tlen.

Badanie wysiłkowe może być wykonywane przy użyciu cykloergometru rowerowego lub bieżni ruchomej. W Zespole Gabinetów Lekarskich BO.MEDICA wszystkie elektrokardiograficzne testy wysiłkowe wykonywane są na bieżni ruchomej, która w porównaniu z cykloergometrem lepiej odzwierciedla naturalny wysiłek fizyczny.

Badanie to wykonywane jest ZAWSZE POD NADZOREM LEKARZA i w pełnym zabezpieczeniu resuscytacyjnym (dostępny zestaw do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym nowoczesny defibrylator zewnętrzny AED).

Ocenę próby wysiłkowej przeprowadza zawsze wykwalifikowany personel lekarski lub zespół specjalistów.

Wskazania do wykonania próby wysiłkowej obejmują przede wszystkim:

  • diagnostykę bólów w klatce piersiowej
  • diagnostykę zmian w spoczynkowym EKG
  • ocenę zaawansowania choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej)
  • ocenę skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
  • ocenę wskazań do wykonania badań inwazyjnych, takich jak koronarografia
  • kwalifikację do właściwego etapu rehabilitacji kardiologicznej osób po zawale mięśnia sercowego
  • diagnostykę zaburzeń rytmu serca
  • profilaktyczną ocenę wydolności organizmu

Informacje przydatne dla pacjenta

Przygotowanie do badania:

1. Na badanie należy zgłosić się w wygodnym ubraniu (najlepiej stroju sportowym) oraz w obuwiu sportowym

2. Konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez badanego

3. Wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań (badanie podmiotowe i przedmiotowe) – określenie poziomu codziennej i rekreacyjnej aktywności fizycznej np. za pomocą kwestionariusza oceny wydolności czynnościowej (DASI – Duke Activity Status Index) lub kwestionariusza oceny wydolności fizycznej (VSAQ – Veterans Specific Activity Questionaire

4. Zalecane wstrzymanie się od palenia tytoniu co najmniej 8 godz. przed testem

5. Unikanie ciężkiego wysiłku w dniu poprzedzającym badanie i w dniu badania (12 godzin)

6. Lekki posiłek najpóźniej na 2 godz. przed testem

7. Jeżeli pacjent jest leczony farmakologicznie– powinien zażyć poranną dawkę leków (oprócz moczopędnych)