Istnieje wiele badań, które mają na celu sprawdzić to, jak funkcjonuje serce. Jednym z nich jest EKG wysiłkowe. W Poznaniu wykonasz je bez przeszkód w gabinecie BO.MEDICA. Badanie pokazuje jak realnie pracuje serce w sytuacji, gdy jest obciążone jakimś wysiłkiem. Pozwala ono odkryć przyczynę zaburzeń rytmu tego organu i dobrać właściwą metodę leczenia.

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa (ExT, ang. exercise testing) – jest badaniem pozwalającym na ocenę zapisu ekg, pomiarów ciśnienia tętniczego oraz stanu klinicznego zmieniających się pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego, który prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na tlen.

Jak wygląda EKG wysiłkowe?

Jest to całkowicie nieinwazyjne badanie, które składa się z 3 etapów. Pierwszym z nich jest wykonanie zwykłego EKG. W późniejszym czasie będzie ono dla lekarza punktem odniesienia do wyników uzyskanych podczas aktywności fizycznej. Drugi etap to już właściwe badanie wysiłkowe. EKG wykonywane jest przez kilkanaście elektrod przyczepionych do ciała pacjenta maszerującego po ruchomej bieżni. Podczas takiej próby zwiększa się stopniowo obciążenie po to, aby zobaczyć, jak reaguje na nie serce. Trzeci etap polega na zanalizowaniu pracy serca w trakcie powrotu do stanu sprzed wysiłku. Dzięki temu badanie umożliwia zdiagnozować wszelkie nieprawidłowości pracy serca i dobrać odpowiednią dla pacjenta metodę leczenia.

Badanie wysiłkowe może być wykonywane przy użyciu cykloergometru rowerowego lub bieżni ruchomej. W Zespole Gabinetów Lekarskich BO.MEDICA Poznań EKG wysiłkowe wykonywane są na bieżni ruchomej, która w porównaniu z cykloergometrem lepiej odzwierciedla naturalny wysiłek fizyczny.

Badanie to wykonywane jest ZAWSZE POD NADZOREM LEKARZA i w pełnym zabezpieczeniu resuscytacyjnym (dostępny zestaw do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym nowoczesny defibrylator zewnętrzny AED).

Ocenę próby wysiłkowej przeprowadza zawsze wykwalifikowany personel lekarski lub zespół specjalistów.

Wskazania do wykonania próby wysiłkowej obejmują przede wszystkim:

 • diagnostykę bólów w klatce piersiowej
 • diagnostykę zmian w spoczynkowym EKG
 • ocenę zaawansowania choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej)
 • ocenę skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
 • ocenę wskazań do wykonania badań inwazyjnych, takich jak koronarografia
 • kwalifikację do właściwego etapu rehabilitacji kardiologicznej osób po zawale mięśnia sercowego
 • diagnostykę zaburzeń rytmu serca
 • profilaktyczną ocenę wydolności organizmu

Prawidłowe EKG wysiłkowe. Jak przygotować się do niego?

Osoba, która zdecyduje się na tego typu badanie powinna mieć na sobie wygodny, niekrępujący ruchów strój. Trzeba pamiętać też o tym, aby nie przyjść przejedzonym. Może to bowiem zniekształcić wynik badania. Lekki posiłek jest wskazany najpóźniej na 2 godziny przed próbą wysiłkową. Na kilka godzin przed EKG wysiłkowym nie można też palić papierosów.

Przygotowanie do EKG wysiłkowego:

 1. Na badanie należy zgłosić się w wygodnym ubraniu (najlepiej stroju sportowym) oraz w obuwiu sportowym
 2. Konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez badanego
 3. Wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań (badanie podmiotowe i przedmiotowe) – określenie poziomu codziennej i rekreacyjnej aktywności fizycznej np. za pomocą kwestionariusza oceny wydolności czynnościowej (DASI – Duke Activity Status Index) lub kwestionariusza oceny wydolności fizycznej (VSAQ – Veterans Specific Activity Questionaire
 4. Zalecane wstrzymanie się od palenia tytoniu co najmniej 8 godz. przed testem
 5. Unikanie ciężkiego wysiłku w dniu poprzedzającym badanie i w dniu badania (12 godzin)
 6. Lekki posiłek najpóźniej na 2 godz. przed testem
 7. Jeżeli pacjent jest leczony farmakologicznie– powinien zażyć poranną dawkę leków (oprócz moczopędnych)

Ile trwa EKG wysiłkowe?

Na badanie trzeba poświęcić średnio ok. 15 minut. Przebiega sprawnie i bezboleśnie dla pacjenta. Cena EKG wysiłkowego w gabinetach BO.MEDICA nie jest wygórowana. Warto zapoznać się z naszą ofertą.

EKG wysiłkowe: przeciwwskazania do badania?

Taka metoda diagnozy nie jest zalecana dla osób, które są dopiero co po zawale. Wśród przeciwwskazań wymienić można również m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia elektrolitowe, tachyarytmię czy infekcje, które mogłyby zakłócić wynik badania.