Istnieje wiele badań, które mają na celu sprawdzić to, jak funkcjonuje serce. Jednym z nich jest EKG wysiłkowe. W Poznaniu wykonasz je bez przeszkód w gabinecie BO.MEDICA. Badanie pokazuje jak realnie pracuje serce w sytuacji, gdy jest obciążone jakimś wysiłkiem. Pozwala ono odkryć przyczynę zaburzeń rytmu tego organu i dobrać właściwą metodę leczenia.

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa (ExT, ang. exercise testing) – jest badaniem pozwalającym na ocenę zapisu ekg, pomiarów ciśnienia tętniczego oraz stanu klinicznego zmieniających się pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego, który prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na tlen.

Jak wygląda EKG wysiłkowe?

Jest to całkowicie nieinwazyjne badanie, które składa się z 3 etapów. Pierwszym z nich jest wykonanie zwykłego EKG. W późniejszym czasie będzie ono dla lekarza punktem odniesienia do wyników uzyskanych podczas aktywności fizycznej. Drugi etap to już właściwe badanie wysiłkowe. EKG wykonywane jest przez kilkanaście elektrod przyczepionych do ciała pacjenta maszerującego po ruchomej bieżni. Podczas takiej próby zwiększa się stopniowo obciążenie po to, aby zobaczyć, jak reaguje na nie serce. Trzeci etap polega na zanalizowaniu pracy serca w trakcie powrotu do stanu sprzed wysiłku. Dzięki temu badanie umożliwia zdiagnozować wszelkie nieprawidłowości pracy serca i dobrać odpowiednią dla pacjenta metodę leczenia.

Badanie wysiłkowe może być wykonywane przy użyciu cykloergometru rowerowego lub bieżni ruchomej. W Zespole Gabinetów Lekarskich BO.MEDICA Poznań EKG wysiłkowe wykonywane są na bieżni ruchomej, która w porównaniu z cykloergometrem lepiej odzwierciedla naturalny wysiłek fizyczny.

Badanie to wykonywane jest ZAWSZE POD NADZOREM LEKARZA i w pełnym zabezpieczeniu resuscytacyjnym (dostępny zestaw do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym nowoczesny defibrylator zewnętrzny AED).

Ocenę próby wysiłkowej przeprowadza zawsze wykwalifikowany personel lekarski lub zespół specjalistów.

Wskazania do wykonania próby wysiłkowej obejmują przede wszystkim:

 • diagnostykę bólów w klatce piersiowej
 • diagnostykę zmian w spoczynkowym EKG
 • ocenę zaawansowania choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej)
 • ocenę skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
 • ocenę wskazań do wykonania badań inwazyjnych, takich jak koronarografia
 • kwalifikację do właściwego etapu rehabilitacji kardiologicznej osób po zawale mięśnia sercowego
 • diagnostykę zaburzeń rytmu serca
 • profilaktyczną ocenę wydolności organizmu

Prawidłowe EKG wysiłkowe. Jak przygotować się do niego?

Osoba, która zdecyduje się na tego typu badanie powinna mieć na sobie wygodny, niekrępujący ruchów strój. Trzeba pamiętać też o tym, aby nie przyjść przejedzonym. Może to bowiem zniekształcić wynik badania. Lekki posiłek jest wskazany najpóźniej na 2 godziny przed próbą wysiłkową. Na kilka godzin przed EKG wysiłkowym nie można też palić papierosów.

Przygotowanie do EKG wysiłkowego:

 1. Na badanie należy zgłosić się w wygodnym ubraniu (najlepiej stroju sportowym) oraz w obuwiu sportowym
 2. Konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez badanego
 3. Wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań (badanie podmiotowe i przedmiotowe) – określenie poziomu codziennej i rekreacyjnej aktywności fizycznej np. za pomocą kwestionariusza oceny wydolności czynnościowej (DASI – Duke Activity Status Index) lub kwestionariusza oceny wydolności fizycznej (VSAQ – Veterans Specific Activity Questionaire
 4. Zalecane wstrzymanie się od palenia tytoniu co najmniej 8 godz. przed testem
 5. Unikanie ciężkiego wysiłku w dniu poprzedzającym badanie i w dniu badania (12 godzin)
 6. Lekki posiłek najpóźniej na 2 godz. przed testem
 7. Jeżeli pacjent jest leczony farmakologicznie– powinien zażyć poranną dawkę leków (oprócz moczopędnych)

Ile trwa EKG wysiłkowe?

Na badanie trzeba poświęcić średnio ok. 15 minut. Przebiega sprawnie i bezboleśnie dla pacjenta. Cena EKG wysiłkowego w gabinetach BO.MEDICA nie jest wygórowana. Warto zapoznać się z naszą ofertą.

EKG wysiłkowe – kiedy trzeba przerwać badanie?

EKG wysiłkowe serca przeprowadzane jest pod ścisłym nadzorem lekarza, który w trakcie próby na bieżąco weryfikuje stan pacjenta – monitoruje wyniki oraz zadaje pacjentowi szereg pytań, które pomagają w ocenie samopoczucia badanego. EKG wysiłkowe trwa 15-20 minut – jeśli w tym czasie pojawią się niespodziewane reakcje pacjenta lub jeśli jego stan gwałtownie się pogorszy, należy natychmiast przerwać badanie. Poniżej przedstawiamy kilka objawów, które uniemożliwiają przeprowadzenie pełnego EKG wysiłkowego serca:

 • nagła bladość lub zasinienie skóry pacjenta,
 • zawroty głowy,
 • stan przedomdleniowy,
 • duszności, skurcze mięśni,
 • ostry ból w klatce piersiowej,
 • migotanie przedsionków,
 • częstoskurcz komorowy,
 • zmiany w EKG obejmujące obniżenie lub uniesienie odcinka ST,
 • problemy w prawidłowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego.

Przerwanie próby wysiłkowej niekiedy wymaga jej powtórzenia – chyba, że w wyjątkowych przypadkach lekarz zadecyduje inaczej. Czasami obraz uzyskany nawet w wyniku przerwanego badania pozwala na postawienie końcowej diagnozy. Przed wybraniem się na EKG wysiłkowe warto także zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi przeciwwskazań. Bardzo często zdarza się, że pacjenci pomijają ten punkt bądź nie przestrzegają reguł dotyczących przygotowania się do testu wysiłkowego i tym samym uniemożliwiają uzyskanie poprawnego odczytu wyników.

EKG wysiłkowe: przeciwwskazania do badania?

Taka metoda diagnozy nie jest zalecana dla osób, które są dopiero co po zawale. Wśród przeciwwskazań wymienić można również m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia elektrolitowe, tachyarytmię czy infekcje, które mogłyby zakłócić wynik badania.

EKG wysiłkowe – interpretacja wyników

Specyfika EKG wysiłkowego pozwala na otrzymanie wyników badania już kilka godzin po wykonanej próbie. Czasami wynik jest jednoznaczny i pozwala na postawienie diagnozy, w niektórych przypadkach wymaga jednak dalszej konsultacji i wykonania kolejnych badań. Wyniki EKG mogą być dodatnie lub ujemne. W przypadku wyniku dodatniego (będącego następstwem przerwania próby) wskazuje się na występowanie choroby niedokrwiennej – zwłaszcza, jeśli w trakcie próby wysiłkowej pojawia się ból w klatce piersiowej i zmiany w zapisie EKG. Kolejnym, zalecanym przez lekarza, etapem diagnostyki jest wówczas wykonanie koronografii, która pozwala na dokładną analizę zwężeń i odgałęzień znajdujących się w okolicach tętnic wieńcowych.

Wynik ujemny to wynik prawidłowy – w toku badania lekarz nie zauważa żadnych niepokojących objawów, zapis EKG mieści się w granicach normy a prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wieńcowej jest małe.

Zdajemy sobie sprawę, że każde przeprowadzane badanie wiąże się z dyskomfortem i stresem ze strony pacjenta, dlatego staramy się zapewnić Państwu wsparcie i pomoc na najwyższym poziomie. Specjaliści z BO.MEDICA dołożą wszelkich starań, by test wysiłkowy nie powodował u pacjenta gorszego samopoczucia psychicznego – w każdym przypadku służymy fachową radą czy dokładnym wytłumaczeniem poszczególnych etapów badania.