Kardiolog Michał Lesiak

Kardiolog – Poznań / Przeźmierowo

Rezydent w I Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Uczestnik licznych konferencji kardiologicznych. Współautor prac naukowych z zakresu kardiologii inwazyjnej. Szczególne zainteresowania: techniki leczenia endowaskularnego (wewnątrznaczyniowego) przewlekle niedrożnych tętnic wieńcowych u pacjentów z objawową chorobą niedokrwienną serca.

Na co dzień związany z diagnostyką oraz leczeniem inwazyjnym jak i zachowawczym chorób sercowo-naczyniowych.

Indywidualna Praktyka Lekarska