Psychoterapeuta Kinga Nowak

psychoterapeuta, pedagog

Psychoterapeuta – Poznań / Przeźmierowo

Jest psychoterapeutą systemowym, pedagogiem, terapeutą pedagogicznym, doradcą w dziedzinie seksuologii. Nieustannie dba o swój rozwój zawodowy i profesjonalne świadczenie usług terapeutycznych. Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, gdzie kontynuuje edukację i superwizję. Ukończyła Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin. Wcześniej doskonaliła swoje kwalifikacje w ramach następujących studiów podyplomowych: pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna, pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii, szkolna pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Oprócz tego zdobywała wiedzę biorąc udział w licznych konferencjach naukowych, szkleniach i warsztatach dotyczących np. zachowań suicydalnych młodzieży, profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, autoagresji. Pracuje z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi (powyżej 3 r.ż), prowadzi psychoterapię indywidualną, par/małżeństw, rodzinną. Udziela wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi również spotkania psychoedukcyjne dla rodziców. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej.

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna jest formą pomocy polegającą na regularnych spotkaniach klienta z terapeutą. Skierowana jest ona do osób chcących lepiej zrozumieć siebie, borykających się z niską samooceną, przejawiających zaburzenia nastroju, stany lękowe, problemy emocjonalne. Zapraszamy także osoby, które chciałyby potraktować terapię jako spotkania ogólnorozwojowe. Czas trwania terapii oraz częstotliwość spotkań zależy od indywidualnej sytuacji klienta.

W czym pomagamy?
– trudności w relacjach z innymi,
– kryzysy życiowe (rozwód, przewlekła choroba, strata bliskiej osoby)
– trudności emocjonalne,
– depresja,
– stany lękowe,
– fobie,
– zaburzenia osobości,
– zaburzenia odżywiania,
– zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia, próby samobójcze)

 

Terapia par i małżeństw

Terapia par i małżeństw jest formą pomocy skierowaną do osób pozostających ze sobą w związku (formalnym bądź nieformalnym), przeżywających trudności w obrębie wzajemnej komunikacji, poczucia zrozumienia, satysfakcji, rozwiązywania i pokonywania konfliktów.

W czym pomagamy?
– kryzysy w związku,
– trudności w komunikacji,
– konflikty,
– niezrozumienie,
– poczucie braku akceptacji i bezpieczeństwa w relacji,
– zazdrość,
– trudności natury seksuologicznej

Terapia młodzieży i dzieci

Terapia młodzieży i dzieci odbywa się przy współuczestnictwie rodziców oraz spotkań z całą rodziną. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują oraz są dla siebie wsparciem.

W czym pomagamy?
– poprawianie komunikacji
– określenie potrzeb i oczekiwań,
– poprawie relacji.

Zapraszamy rodziców z dziećmi, które:
– są w kryzysowej sytuacji (przeżyły śmierć bliskich, chorobę, rozwód, utratę pracy),
– mają trudność w komunikacji, są w konflikcie, nie potrafią się odnaleźć w nowej sytuacji szkolnej lub domowej;
– jeden z członków rodziny jest chory (anoreksja, bulimia, depresja, nerwica) i owa trudność zakłóca funkcjonowanie całej dzieci;
– wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w dokonaniu zmian w życiu swoich dzieci oraz własnym.

Terapia rodzin

Terapia rodzin odbywa się w formie spotkań z całą rodziną. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia.

W czym pomagamy?
– poprawianie komunikacji w rodzinie,
– określenie potrzeb i oczekiwań jej członków,
– poprawie relacji między członkami rodziny,
– wprowadzeniu zmian ustalonych przez rodzinę

Zapraszamy rodziny, które:
– są w kryzysowej sytuacji (przeżyły śmierć bliskich, chorobę, rozwód, utratę pracy),
– mają trudność w komunikacji, są w konflikcie, nie potrafią się odnaleźć w nowej sytuacji;
– jeden z członków rodziny jest chory (anoreksja, bulimia, depresja, nerwica) i owa trudność zakłóca funkcjonowanie całej rodziny;
– wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w dokonaniu zmian w życiu rodzinnym.

 

Konsultacje wychowawcze – porady dla rodziców

Odbywają się w formie spotkań indywidualnych, w trakcie których specjalista objaśnia jakie mechanizmy kierują postępowaniem dziecka. Podczas konsultacji można wypracować narzędzia przeciwdziałające trudnym zachowaniom, łagodzące ich skutki oraz pomagające zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.

Przyjdź na konsultacje jeśli:
– Twoje dziecko przestało się uczyć lub chodzić do szkoły,
– dziecko jest agresywne,
– dziecko jest nadpobudliwe, nie potrafi na niczym skupić swojej uwagi,
– dziecko jest wycofane, apatyczne,
– dziecko ma kontakt z używkami,
– dziecko nie chce nawiązywać kontaktu z Rodzicami, udziela zdawkowych odpowiedz, trudno uzyskać od niego jakieś informacje,
– dziecko jest bardzo nieśmiałe, nie nawiązuje kontaktu z rówieśnikami,
– dziecko jest wykluczone przez grupę rówieśniczą, również z powodu dobrych wyników w nauce,
– nie jesteś pewien, jakie metody wychowawcze zastosować wobec dziecka,
– nie wiesz, jak poradzić sobie z zaistniałą sytuacją,
– sposoby, do których uciekałeś się do tej pory nie skutkują.

 

Terapia pedagogiczna – porady dla rodziców

Jeśli Twoje dziecko ma trudności szkolne związane z nabywaniem i usprawnianiem technik szkolnych, czyli: czytaniem, pisaniem i liczeniem, pracuje regularnie w domu, aktywnie uczestniczy w procesie edukacyjnym, a mimo to napotyka na problemy, frustruje się, zniechęca, obniża się jego zapał i motywacja do pracy – może to znak, że występują u niego tzw. specyficzne trudności w uczeniu się? Zaliczamy do nich: trudności w obszarze poprawnego czytania – dysleksję, trudności w poprawnym, tzw. ortograficznym pisaniu – dysortografię, problemy ze stroną graficzną (estetyczną) pisma – dysgrafię oraz specyficzne trudności w nauce matematyki – dyskalkulię. Terapia pedagogiczna jest formą wsparcia mającą na celu usprawnienie i udoskonalenie powyższych, słabszych i problematycznych obszarów w funkcjonowaniu dziecka. Przyczynia się do poprawy szkolnego funkcjonowania pociechy, wzmacnia jego samoocenę, motywację do pracy oraz pozwala osiągać sukcesy na miarę sił i możliwości dziecka.

Skorzystaj z terapii jeśli:
– u Twego dziecka występują trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia),
– potrzebuje ono wsparcia w organizacji procesu uczenia się i nabywania wiadomości,
– przejawia trudności w koncentracji uwagi,
– nie potrafi zaplanować swojej nauki i nie wie jak należy się uczyć.

Ułatwimy Jemu i Tobie zmaganie się ze szkolną rzeczywistością!

 

Układanie relacji po rozwodzie – rodziny patchworkowe

– Jak ułożyć sobie relacje z partnerką lub partnerem po rozwodzie?
– Jakie kontakty należy utrzymywać z byłym małżonkiem, aby dziecko nie było kartą przetargową?
– Jak zaakceptować nową rodzinę mojego dziecka?

Jak wygląda spotkanie z psychoterapeutą?

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą nie jest jeszcze psychoterapią. Jego celem jest rozpoznanie problemu oraz uściślenie, co ma być przedmiotem pomocy psychoterapeutycznej. Nazywane jest ono konsultacją, może stanowić doraźną pomoc lub być początkiem dłuższego procesu  terapeutycznego. Podczas pierwszych spotkań psychoterapeuta przybliża metody pracy, wyjaśnia, czego osoba szukająca wsparcia może się spodziewać w trakcie psychoterapii. Konsultacja to także czas na sprawdzenie, czy pacjent i terapeuta chcą i mogą razem pracować. Psychoterapeuta może zaproponować: psychoterapię, konsultację u innego specjalisty lub inną formę pomocy.

Spotkania odbywają się w trybie ustalonym wraz z psychoterapeutą i trwają około 50 minut, a terapia rodzin około 90 minut. Liczba sesji jest indywidualnie dopasowywana do indywidualnych potrzeb.

Wszysktie formy terapii – około 50 min / 150 zł

Terapia rodzin – około 90 min / 200 zł

Indywidualna Praktyka Terapeutyczna