W naszej ofercie znajdziecie Państwo również szeroką gamę badań diagnostycznych

Wykonanie ich pozwala na wykrycie schorzenia bądź, czego Państwu życzymy, wykluczenie choroby badanego narządu.

 

medical-1

Holter Ciśnieniowy

Pomiary jednorazowe dokonywane w trakcie wizyty lekarskiej często odbiegają od tych występujących w rzeczywistości. Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego obserwowane w…

heart-monitor

EKG Wysiłkowe

Badanie wysiłkowe może być wykonywane przy użyciu cykloergometru rowerowego lub bieżni ruchomej. W Zespole Gabinetów Lekarskich BO.MEDICA wszystkie elektrokardiograficzne testy…

person

EKG Spoczynkowe

EKG pozwala m. in. na ocenę zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych w sercu oraz pośrednią ocenę wielkości jam serca. Badanie…

medical-2

Echo Serca

Zwykle stosuje się ultradźwięki o częstotliwości od 1 do 10 MHz. Na ekranie monitora uzyskuje się obraz powstający wyniku odbicia…