Onkolog radioterapeuta Artur Chyrek

Onkolog radioterapeuta, brachyterapeuta – Poznań / Przeźmierowo

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2010 roku. Od 2011 roku związany z Wielkopolskim Centrum Onkologii gdzie odbywał specjalizację z radioterapii onkologicznej, którą uzyskał w kwietniu 2017 roku. Członek Europejskiego Towarzystwa Radioterapii i Onkologii, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Brachyterapii. Starszy asystent w Zakładzie Brachyterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu gdzie zajmuje się kwalifikacją i leczeniem nowotworów za pomocą brachyterapii – metoda ta polega na bezpośrednim napromienianiu zmian chorobowych przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego sąsiedztwie, dzięki temu nowotwór otrzymuje bardzo wysoką dawkę promieniowania natomiast wysoki gradient dawki w tej metodzie powoduje, że tkanki zdrowe zostają ,zaoszczędzone.

Zaprasza na konsultacje i kwalifikacje do leczenia nowotworów:
– prostaty – implanty czasowe, implanty stałe, leczenie skojarzone z teleradioterapią, leczenie wznowy miejscowej
– piersi – leczenie metodą APBI (przyśpieszone napromienianie piersi), leczenie skojarzone z teleradioterapią
– regionu głowy i szyi – leczenie samodzielne, leczenie uzupełniające, leczenie skojarzone z teleradioterapią, powtórne napromienianie
– skóry – leczenie nowotworów złośliwych oraz keloidów
– przełyku – leczenie paliatywne
– płuc – leczenie paliatywne.